Viru-Nigula punnvõrri puudutav tähtis teadaanne!

Viru-Nigula punnvõrril on ajavõtt Murutraktorite Liiga poolt, kellelt on järgmine sõnum:

NB, võistleja, loe läbi ja ole kursis!

Võistlejad kohustuvad kandma võistlussõidukil ajavõtu transponderit kogu treening- ja võistluspäeva sõitude vältel. Ajamõõdu transponder on garanteeritud ja broneeritud ainult eelregistreerunud võistlejatele.
Transponderi kahjustamise, kaotamise või mitte õigeaegse tagastamise korral kohustub võistleja hüvitama transponderi maksumuse summas nelisada viiskümmend (450) eurot, millele lisandub käibemaks (20%), kokku viissada nelikümmend (540) eurot! 
Transponderi kinniti peab olema paigaldatud vertikaalses asendis! Kinniteid on võimalik osta kohapeal. 
Transponderid tuleb tagastada kuuekümne (60) minuti jooksul pärast võistleja viimase sõidu lõppu sekretariaati. 
Lubatud on kasutada võistleja enda transponderit, mis peab olema Mylaps X2 Car või TranX 260 markeeringuga töökorras ja laetud. 
Transponderid on võistlejate vastutusel!

Lugupidamisega 
Murutraktorite Liiga ja ajavõtuteenust osutav meeskond