Reeglid 2024

1. ÜLDISED

1.1 Sõidetakse sääreväristajatel/ punnvõrridel. 

1.2 Võidab meeskond, kelle võistlusriist on läbinud kontrollaja jooksul kõige rohkem ringe. 

1.3 Võistlusklassid kestvussõidus: retro, originaal, open (NB! tutvu “Tehniliste tingimustega 2024”). Piisavate meeskondade olemasolul avatakse uuesti hiinakate klass. 

1.4 Stardijärjekord moodustatakse eelmiste võistluste üldarvestuse järgi klasside kaupa (open, originaal, retro).

1.5 Võistlusrajal on keelatud OHTLIK SÕIT, nagu näiteks trügimine, rammimine või mistahes muu tegevus, mis võib viia sõitja enese või kaasvõistlejate vigastusteni. Keelatud on ka tegevus, mis võib takistada võistluse õnnestumist. 

1.6 Alkoholi- või narkojoobes võistlemine rangelt keelatud. 

1.7 Alaealised pääsevad rajale vanema või hooldaja kirjalikul nõusolekul.

 

2. SÕITJA JA MEESKOND

2.1 Võistkonna suurus kaks kuni neli liiget. Võistlejate vahetamine on kohustuslik. 

2.2 Meeskond tuleb võistlusele ära registreerida etapikorraldaja poolt märgitud tähtajaks. 

2.3 Alates 2024 hooajast on võistkonna registreerimise tasu 50 eurot. Kes on hilinenud registreerimisega või registreerib kohapeal, tasub võistlustel osalemise eest 70 eurot. 

2.4 Iga sõitja peab olema enne stardilipu langemist eelregistreeritud võistlejate nimekirjas. Sõitja võib olla eelregistreeritud mitmesse erinevasse võistkonda. 

2.5 Võistluse käigus sõitjatega tehtavad muudatused on lubatud vaid mõjuval põhjusel ja peakohtuniku loal, misjärel tuleb uude meeskonda lisandunud sõitja registreerida võistlejate nimekirjas. 

2.6 Ohtliku sõidu korral võib peakohtunik sõitjat korrale kutsuda ja tema sõidu peatada(Vt 4.5). 

2.7 Võistlejate turvavarustus peab vastama kehtestatud tehnilistele tingimustele kogu sõidu vältel. Nõutud turvavarustuse hulka kuuluvad:

– kiiver lõuakaitsmega

– kindad 

– üle pahkluu ulatuvad saapad 

– pikkade varrukatega särk 

– pikad püksid 

2.8 Võistlejal on kohustus kanda sõidusärki, mille seljal on nähtavalt kirjas võistlusnumber (vt “Tehnilised tingimused 2024”). 

2.9 Iga meeskonna boksis võiks olla nähtavale kohale pandud tiimi võistlusnumber. Eesmärk: kohtunik ei pea rajal võrri kinni pidama, et sõitjale/ meeskonnale teadet edastada, vaid ta saab minna hoopis boksi (tänu boksi “markeerimisele” leiab õige boksi kiiresti üles) ja edastada teade boksis olevatele meeskonnaliikmetele. 

 

3. VÕISTLUSMASIN E PUNNVÕRR ja sellega liikumine võistlusalas

3.1 Sõiduriist peab vastama kehtestatud tehnilistele tingimustele kogu sõidu vältel. 

3.2 Võistluste käigus remondi teostamine on lubatud.

3.3 Võistluse ajal on võrri ja raami vahetamine KEELATUD. 

3.4 Kui tehnilises komisjonis mootorit ei märgistata, siis võib vahetada kompleksset mootorit, sellest tuleb teavitada peakohtunikku. Eemaldatava mootori võib kohtunik enda kätte võtta, kuni tehnilise kontrolli lõpuni. Mootorit vahetanud võistkonnal on kohustus võistluse lõppedes läbida tehniline kontroll, kui seda teostatakse. 

3.5 Kui tehnilises komisjonis mootor märgistatakse (tavaliselt ainult 24h sõitudel), siis mootori vahetus võistluse käigus on lubatud, kuid selleks peab uus mootor olema täielikult lahti võetud. Laagrid võivad olla karteri laagripesades sees. Mootori vahetus tuleb kooskõlastada kohtunikuga, kes kontrollib vahetusprotsessi vastavust kehtestatud reeglitele.

3.6 Võistlusriista purunemisel on rajal remontimine rangelt keelatud. 

3.7 Vahetusalas remont keelatud. 

3.8 Vahetusala jaotatakse mõtteliselt (või muud moodi) kaheks osaks: 

1) rajapoolne osa on mõeldud kiireks sõitjate vahetamiseks, kus korraga viibib 2 sõiduvarustuses võistlejat; 

2) bokside ala poolne osa on nö tankimisala, kus korraga võib viibida 3 meeskonna liiget ja nad ei pea olema sõiduvarustuses. 

3.9 Boksi või vahetusalasse pöörduja annab sellest kaasvõistlejatele teada käe tõstmisega.

3.10 Purunenud võistlusriist toimetatakse inimjõul boksialale ohutuimat teed pidi. Vältida võistlusrajal vastassuunas liikumist. 

3.11 Sõites võistlusrajalt boksi või boksist võistlusrajale vahetusala eirates, karistatakse võistkonda iga fikseeritud korra eest 5 ringi maha võtmisega. 

3.12 Iga sõidu lõpus võidakse korraldaja otsusel teha tehniline kontroll kõikide võistlusklasside poodiumikohtadele tulnud masinatele, pluss ühele vabalt valitud võrrile. Tehnilisse kontrolli mitteilmuja antud etapi koht ja punktid annulleeritakse. 

3.13 Numbrimärgid

Retro – rohelisel (RGB värvikood 99CC33) põhjal must number

Originaal – rohelisel põhjal must number

Vaba klass – valgel põhjal must number

Värvikoodid on vajalikud neile, kes ei soovi numbritahvlit, vaid teevad plastikutele ise numbrid.

 

4. PEAKOHTUNIK JA KOHTUNIKUD

4.1 Võistluste kulgu reguleerib ja määratlemata olukordi klaarib peakohtunik. Vajadusel võib kokku kutsuda kohtunike kogu (peakohtunik, peakorraldaja, etapi korraldaja, tehniline konsultant), mis aitab määratlemata olukordi klaarida. Kohapeal tehtud otsused on lõplikud. Vastuolu korral korraldaja reeglites on ülimad sarja reeglid. 

4.2 Kohtunikuga ei vaielda. 

4.3 Kohtunikud võivad raja igas punktis näidata lippudega võistlejatele märguandeid, millele võistlejad peavad alluma. Peakohtunik võib võistleja peatamiseks kasutada ka käemärguannet. 

4.4 Kui peakohtunik otsustab määrata rikkumise eest trahvi, siis on trahvi suuruseks 5 ringi. Max trahv on disklaff.  

4.5 Peakohtunikul on õigus sõitjat ohtliku sõidu puhul korrale kutsuda järgnevalt: 

1) punase lipuga või käemärguandega raja ääres sõitja kinni pidamine ja suuline hoiatus, misjärel sõitja võib kohe edasi sõita (“Stop&Go”); 

2) punase lipuga või käemärguandega sõitja rajal kinni pidamine ja sõitja suunamine vahetusalasse rahunemispausiks 5 minutiks (Stop&Go-5min) – sel ajal tankida ja remonti teostada ei tohi, võistlejat vahetada ei tohi; 

3) disklaff. 

4.6 Kohtunike lipud:

– punane lipp (koheselt peatuda); 

– kollane lipp  (liikumatu) oht rajal, vähendada kiirust, möödasõit keelatud; 

– kollane lipp (liigub üles alla) tõsine oht, olla valmis peatuma, möödasõit keelatud;

– must-valge ruudustikuga lipp – finiš. 

4.7 Kohtunike vestide värvid:

– peakohtunik ja (abi)kohtunikud kannavad oranži vesti; 

– lipukohtunikud kannavad kollast vesti.  

 

5. ETAPIKORRALDAJA 

5.1 Korraldajal ei ole kohustuslik jagada tasuta sööki, peab olema tagatud söögi ostmise võimalus. 

5.2 Meediku kohalolu kogu võistluse vältel on kohustuslik. 

5.3 Sõltuvalt korraldatava võistluse eripärast sätestatakse järgnev:

– sõidu kestvus; 

– lubatud liikmete arv võistkonnas;

– tehnilise kontrolli teostamise ja omavastutusdeklaratsiooni täitmise kord; 

– muu asjasse puutuv. 

5.4 Etapikorraldaja võib soovi korral anda välja eriauhindu (näiteks vanim/noorim osaleja, stiilseim sõitja/võistkond jne). 

5.5 Iga sõidu lõpus võidakse korraldaja otsusel teha tehniline kontroll kõikide võistlusklasside poodiumikohtadele tulnud masinatele, pluss ühele vabalt valitud võrrile. Korraldaja tagab masinate pesemise võimaluse enne mootorite lahti võtmist. 

 

6. KLASSIDE AVAMINE JA PUNKTIARVESTUS 

6.1 Võistlusklassid kestvussõidus: retro, originaal, open. 

6.2 Kõik võistlusklassid avatakse hooaja algul sõltumata osalejate arvust. Kõiki klasse autasustatakse hooaja kokkuvõttes sõltumata osalejate arvust. 

6.3 Hiinakate klassi taasavamiseks peab võistlusele registreeruma min 4 meeskonda.

6.4 Punktiarvestus (igas võistlusklassis arvestatakse punktid eraldi):

1. koht   25 punkti 11. koht 10 punkti

2. koht  22 punkti 12. koht 9 punkti

3. koht  20 punkti 13. koht 8 punkti

4. koht  18 punkti 14. koht 7 punkti

5. koht  16 punkti 15. koht 6 punkti

6. koht  15 punkti 16. koht 5 punkti

7. koht  14 punkti 17. koht 4 punkti

8. koht  13 punkti 18. koht 3 punkti

9. koht  12 punkti 19. koht 2 punkti

10. koht  11 punkti 20. koht 1 punkt

6.5 +1 punkti iga võistluse kogupikkuse tunni eest neile, kes on läbinud vähemalt pooled oma klassi võitja ringidest.

6.6 Üldarvestuses viigi korral arvestatakse võistkondade parimaid kohti. Kui ka sel puhul on viik, otsustab viimase sõidu tulemus. 

 

7. PROTEST

7.1 Protesti menetlemine toimub 30 EUR-i tasumisel peakohtunikule. 

7.2 Proteste saab esitada 15 minutit pärast võistluste lõppu. Väga mõjuval põhjusel ja raskel rikkumisel on erandkorras võimalik protesti esitada ka hiljem. Hilisem protest esitada peakorraldajale, kes menetleb seda koos kohtunike koguga. 

7.3 Tehniliste tingimuste rikkumiste vastu esitatud protestid menetletakse täiendava tehnilise kontrolli käigus kohtunike kogu poolt. Trahv oleneb rikkumise tõsidusest, kuid max määr on antud etapipunktide mahavõtmine. 

7.3 Ajavõtule esitatud protesti menetlemisel on kaasatud ajavõtja, peakohtunik, etapikorraldaja, peakorraldaja. 

7.4 Tõendatud tahtlik või ebasportlik reeglite rikkumine – protesti menetlemine toimub kohtunike kogu poolt. Tõendatud tahtlik või ebasportlik reeglite rikkumine toob kaasa 5 ringi mahavõtmise või diskvalifitseerimise või antud etapipunktide mahavõtmise (vt punkt 4.4 ja 4.5). 

 

8. AJAVÕTT

8.1 Transponderi kaotamise või lõhkumise korral tuleb tasuda 70 eurot. 

8.2 Transponderi võiks paigutada sadula külge, kui võimalik. 

8.3 Ajavõtjal on õigus koostöös etapikorraldajaga otsustada, kuhu ajavõtusüsteem rajal paigaldada või kuhu seda kindlasti ei tohiks paigaldada. 

8.4 Võistluste ajal on ajavõtjal kohustus teavitada etapikorraldajat, kui ajavõtuga on probleeme ja online-süsteemis ei ole võistlejatele nähtav reaalne tabeliseis. Etapi korraldaja peab ajavõtuga seotud tõrgetest võistkondi teavitama.

8.5 Esimesel võimalusel vahetada ära mittetöötav transponder ja VÄLTIDA RINGIDE LUGEMIST KÄSITSI. Kui loetakse ringe käsitsi, siis on ajavõtjal kohustus igal pooltunnil paberi peal välja tuua reaalne tabeliseis. 

8.6 Kui ajavõtusüsteem ei loe mitut transponderit ja online-süsteem ei edasta reaalset tabeliseisu, siis tuleks peatada sõit ja vahetada välja kõik mittetöötavad transponderid. Otsuse langetavad ajavõtja, peakohtunik ja etapikorraldaja.