TULEMUSED

VINNI SÜGISPUNN 2012

 

Vinni Sügispunn  2012 toimub 01.septembril 2012 Vinni vallas Aartika puhkekeskuse ümbruses. Aartika puhkekeskus asub Rakvere- Mustvee maantee ääres (~20km Rakverest) Kulina külas. Täpsem info võistluspaiga asukoha ja soovijatel ka ööbimisvõimaluste kohta: www.aartika.ee

Infot võistluspaiga kohta

Rajal on 0 (null) meetrit asfaltkatet, ülejäänu on kruusatee ja murumättad. Kui vanajumal kuiva ilma annb, toimub ka karm mäkketõus ja veelgi karmim laskumine. Rada on ilmselt raskeim, mida võrrivõistlustel eales kogetud.

 

VÕRRIPÄEV saab  olema tõesti väga pikk. Kui kõik läheb nii, nagu plaanime, saab starte sel päeval olema 14, välja jagatud saab kümmekond karikakomplekti… Kuna Vinni Sügispunn püüab ühe päeva sisse mahutada nii sprindi- kui maratonidistantsi, tuleb ajaressurssi käsitseda säästvalt ja heaperemehelikult. Seepärast algab VINNI SÜGISPUNNI tegus päev üsna vara-rada avatakse trrninguteks ja rajaga tutvumiseks kell 10.00. Startide  vahed on lühikesed( 5- 10 minutit), vaid enne kestvussõitu tehakse ühine  VEIDI pikem lõunapaus.

 

 

STARDID, STARDIJÄRJEKORD JA VÕISTLUSPÄEVA  MUUD ORIENTEERUVAD KELLAAJAD

SPRINDIALADE võistlejate registreerimine ja rajaga tutvumine                    kl 10.00- 11.00

VÕISTLEJATE välkkoosolek ja avamine                                                         kl 11.00- 11.10

1.KÜLGKORVIDE 1. SÕIT (50 ja 80 ühes stardis)                                         kl 11.15- 11.25

2.STANDARD vanus kuni 25 -1.SÕIT                                                             kl 11.30- 11.40

3.STANDARD vanus üle 25  – 1.SÕIT                                                            kl 11.45- 11.55

4.OPEN-1.SÕIT                                                                                                 kl 12.00-12.10

5.TÜDRUKUD- 1.SÕIT                                                                                    kl 12.15- 12.25

6.HIINAKAD-1.SÕIT                                                                                       kl 12.30- 12.40

LASTE JALGRATTASÕIT                                                                              kl 12.50-13.10

7.KÜLGKORVIDE 2. SÕIT  (50 ja 80 ühes stardis)                                        kl 13.15- 13.25

8.STANDARD vanus kuni 25 -2.SÕIT                                                             kl 13.30- 13.40

9.STANDARD vanus üle 25 – 2.SÕIT                                                             kl 13.45- 13.55

10.OPEN -2.SÕIT                                                                                             kl 14.00- 14.10

11.TÜDRUKUD – 2.SÕIT                                                                                 kl 14.15- 14.25

12.HIINAKAD -2.SÕIT                                                                                     kl 14.30-14.40

KESTVUSSÕIDU võistlejate registreerimine                                                   kl 14.40- 15.30

ISA-POEG registreerimine                                                                                kl 14.40- 15.00

KESTVUSSÕIDU ja ISA-POEG sõidu rajaga  tutvumine                                kl 14.40- 15.30

SPRINDI JA LASTE JALGRATTASÕIDU AUTASUSTAMINE                   kl 15.00-15.30

13.ISA-POEG  SÕIT                                                                                          kl 15.40-15.50

14.KESTVUSSÕIT- start kõigil klassidel (STANDARD, TEHNIKUD,         kl 16.00- 19.00

KÜLGKORVID) ja VÕRRILAADSETEL  korraga.

PESU- JA SAUNATUND                                                                                 kl 19.00-20.00

ISA-POEG ja PUNKK! autasustamine, hooaja lõpetamine, pidu

Hellade Vellede saatel                                                                                       kl 20.00- …

 

 

 

LISATEAVE

 

Kõigil võistlejatel kohustuslik eelregistreerumine, võrrisõitjatel ka osalusmaksu ( 5 eurot võistleja kohta/ võistlusdistantsi kohta) tasumine. Et korraldajatel lihtsam, loodame varajast registreerumist.

 

Selgituseks: Sprindidistantsidel tuleb iga osaletava distantsi kohta tasuda võistlejal 5 euot (kui osaleb mitmel alal/ mitme eri rattaga, tuleb tasuda iga distantsi kohta eraldi). Korvidel tuleb tasuda 5 eurot tiimi kohta.

 

ISA-POEG sõidus on osalustasu  5 eurot tiimi kohta.

 

Kestvussõidus on osalustasu 5 eurot iga sõidus osaleja kohta.

 

Osalustasu tuleb kanda arveldusarvele:

MTÜ Vinni Punn

a/a  4278602117909,

Krediidipank.

Selgitusse märkida:

1.Võistleja(te ) nimed,

2.täpsed võistlusklassid, milles osalete,

3.olemasolevad võistlusnumbrid ( uute võistlejate puhul saate numbrid peale registreerimist),

4. soovitavalt ka mingid sellised kontaktandmed, kust teid vajaduse korral kätte saada, näit -telefoninumber

5. klubi, tiimi nimi

 

Kui osalustasu makstud, näete oma nime meie kodulehel seal, kus kirjas: REGISTREERUNUD VÕISTLEJAD.

 

Laste jalgrattasõit on tasuta, kuid kindlasti on vajalik registreerumine.  JALGRATTASÕIDULE REGISTREERUMISE VIIMANE KUUPÄEV ON 26.AUGUST. HILISEMAID ERANDEID LIHTSALT POLE!!! REGISTREERI  SIIN JA NÜÜD!  Olulised andmed- võistleja ees- ja perenimi, vanus, elukoht. Numbri saab enne võistlust. Turvavarustusest nõutud kiiver, soovitatavalt ka muu turvavarustus. Ratas tuleb endal kaasa võtta. Ratas peab olema igati sõidukorras.

 

Kõigile võistlejatele tasuta: lõunasupp, meened, saunavõimalus peale sõitu, sissepääs õhtusele kontsertpeole, kus neid lustitavad Hellad Velled. Võitjatele karikad ning igavene au ja kuulsus!

 

Kel soovi öömajale jääda, kontakteerugu Aartika Puhkekeskusega-www.aartika.ee

 

VINNI PUNNI „LEIVANUMBER“- ISADE-POEGADE VÕRRISÕIT toimub kahekümneminutilise vähemalt ühe vahetusega sõiduna, kus tiimikaaslased peavad olema lähisugulased ja eri generatsioonidest. Masinaklass on vaba (st sobivad kõigi võistlusklasside võrrid), külgkorvidega sõitjatel on samuti kohustuslik vähemalt üks vahetus (lubatud juhi ja korvimehe omavaheline vahetus).

 

VINNI PUNNI LÜHIDISTANTSIDEL VÕISTLEMINE toimub EESTI SPRINDIKARIKA ühe etapina järgmistes võistlusklassides:

 

standard (võistleja vanus kuni 25 eluaastat)
standard  (üle 25 eluaasta)
open  (vanusemäära pole)
tüdrukud (vanusemäära pole)
hiinakad (vanusemäära pole)
külgkorvid  50 cc (vanusemäära pole)
külgkorvid  80 cc  (vanusemäära pole)

Igas klassis toimub kaks umbes  kümneminutilist võistlussõitu, juhul, kui on registreerunud vähemalt 5 võistlejat. Sõltuvalt võistlustingimustest võidakse mõne klassi sõidud ühitada. Võistlussõidud võivad toimuda  vastupidistes suundades. Lubatud kasutada samu rattaid eri klassides sõitvate sõitjate poolt.

VINNI PUNNI KESTVUSSÕIDUS VÕISTLEMINE toimub EESTI PUNNVÕRRIDE KESTVUSSÕIDU KARIKAVÕISTLUSE ühe etapina järgmistes võistlusklassides:

 

STANDARD (vanusemäära ega soolist diskrimineerimist pole, seega kõigile)

TEHNIKUD (sama lugu eelnevaga )

KÜLGKORVID (sama lugu, mis enne)

VÕRRILAADSED (ehk siis kõik need, mis allpool mainitud tingimustele ei vasta, EI OSALE KESTVUSSÕIDU KARIKAVÕISTLUSE arvestuses, aga saavad omavahel mõõtu võtta, võrrilaadsete rajale lubamine või mittelubamine on määratud korraldaja ainuotsusega, kelle otsus on lõplik ja vaidlustamisele ei kuulu.). Ka Võrrilaadsete kolmele paremale on ette nähtud oma karikad.

 

LASTE JALGRATTASÕIT  toimub kõigile lastele, kelle vanus 1. septembriks ei ületa 6 eluaastat (7-aastased mingu juba kooli tarkust taga nõudma!). Asja mõte lihtsalt selles, et kui väikelaste emad-isad- õed-vennad-vanaisad võrridega kimavad, oleks ka noorematel mingi tegevus, ja ehk nakatab kõrvalrajal toimuv neidki edaspidi võrripisikuga… Et võistlus toimub üsna künklikul murukattega rajal, on oodatud siiski vaid need võistlejad, kes iseseisvalt kaherattalisega toime tulevad, vanemaid võistlusrajale ei lubata ja abiratastega isendid rajal hakkama ei saa.

 

 

 

 

 

This Post Has One Comment

Lisa kommentaar