Reeglid 2023

MUUDATUSED ON PUNASES KIRJAS!

 1. Sõidetakse sääreväristajatel (punnvõrridel).

 2. Võistkonna suurus kaks kuni neli liiget.

 3. Võistlejate vahetus kohustuslik (vastava tingimuse esitab võistlusjuhendisse iga etapi korraldaja eraldi). Sõitja võib olla eelregistreeritud kahes erinevas võistkonnas, võistluste käigus muudatused ei ole lubatud.

 4. Võistlusrajal on keelatud trügimine, rammimine või mistahes pahatahtlik ning võistluse õnnestumist takistav tegevus.

 5. Alkoholi- või narkojoobes võistlemine rangelt keelatud.

 6. Alaealised pääsevad rajale vanema või hooldaja kirjalikul nõusolekul.

 7. Sõidu käigus võib remonti teostada.
  7.1. Võistluse ajal on võrri ja raami vahetamine KEELATUD. Vajadusel konsulteeri peakohtunikuga.
  7.2. Kui tehnilises komisjonis mootor märgistatakse siis mootori vahetus võistluse käigus on lubatud, kuid selleks peab mootor olema täielikult lahti võetud. Laagrid võivad olla karteri laagripesades sees. Mootori vahetus tuleb kooskõlastada kohtunikuga, kes kontrollib vahetusprotsessi vastavust kehtestatud reeglitele.
  7.3. Kui tehnilises komisjonis mootorit ei märgistata siis võib vahetada komplektset mootorit kohtuniku loal. Eemaldatav mootor jääb kohtunike kätte kuni tehnilise kontrolli lõpuni. Mootorit vahetanud võistkonnal on kohustus võistluse lõppedes läbita tehniline kontroll.

 8. Iga meeskond võtab ise kaasa tarvis mineva remontkomplekti.

 9. Võistlusriista purunemisel on rajal remontimine rangelt keelatud.

 10. Purunenud võistlusriist lükatakse käekõrval boksialale ohutuimat (otsemat) teed pidi, võistlusrajal on vastassuunas liikumine rangelt keelatud(masinaga võistlusrajal kõndimine keelatud). Sõites võistlusrajalt või -rajale vahetusala eirates, karistatakse võiskonda iga fikseeritud korra eest 5 ringi maha võtmisega.

 11. Boksi või vahetusalasse pöörduja annab sellest kaasvõistlejatele teada käe tõstmisega.

 12. Vahetusalas remont keelatud. Vahetusalas viibivad ainult sõiduvarustuses oma vahetust ootavad võistlejad.

 13. Võidab meeskond, kelle võistlusriist on läbinud kontrollaja jooksul kõige rohkem ringe.

 14. Protesti menetlemine toimub 32 EUR-i tasumisel peakohtunikule.
  14.1. Tehniliste tingimuste rikkumiste vastu esitatud protestid menetletakse samal päeval täiendava tehnilise kontrolli käigus kohtunike kogu poolt.
  14.2. Protesti esitamise aeg ajavõtule 15 minutit peale võistluste lõppu.
  14.3. Tõendatud tahtlik või ebasportlik reeglite rikkumine toob kaasa ringide mahavõtmise, iga tunni kohta üks ring. Protest tuleb esitada 30 min. jooksul pärast võistluse lõppu.

 15. Sõiduriist ja võistlejate turvavarustus peab vastama kehtestatud tehnilistele tingimustele kogu sõidu vältel.

 16. Nõutud turvavarustus:
  – Kiiver lõuakaitsega.
  – Kindad.
  – Üle pahkluu ulatuvad saapad.
  – Pikkade varrukatega särk.
  – Pikad püksid.

 17. Tehnilisse kontrolli mitte ilmuja antud etapi koht ja punktid annulleeritakse.

 18. Võistluste kulgu reguleerib ja määratlemata olukordi klaarib kohtunike kogu ning kohapeal tehtud otsused on lõplikud. (Vastuolu korral korraldaja reeglites on ülimad sarja reeglid)

 19. Kohtunike lipud ja märguanded:
  – Kohtunikud võivad raja igas punktis näidata lippudega võistlejatele märguandeid, millele võistlejad peavad alluma.
  – Lippude mõõdud on 600-750cm.
  – Punane lipp (kõigil võistlejatel koheselt peatuda).
  – Kollane lipp ( liikumatu ) oht rajal, vähendada kiirust, möödasõit keelatud.
  – Kollane lipp ( liigub üles alla ) tõsine oht, olla valmis peatuma, möödasõit keelatud.
  – Must valge ruudustikuga lipp – finiš.

 20. Kohtunikuga ei vaielda.

 21. Peakohtunik võib võistleja peatamiseks kasutada ka käemärguannet.

 22. Korraldajal ei ole kohustuslik jagada tasuta sööki, peab olema tagatud söögi ostmise võimalus.

 23. Kohtunike vestide värvid:
  – Peakohtunik kannab oranži vesti.
  – Lipukohtunikud kannavad kollast vesti.

 24. Sõltuvalt korraldatava võistluse eripärast sätestatakse järgnev:
  – Sõidu kestvus.
  – Lubatud liikmete arv võistkonnas.
  – Tehnilise kontrolli teostamise ja omavastutusdeklaratsiooni täitmise kord.
  – Muu asjasse puutuv.

 25. Klasside avamine karikasarjas:
  Võistlusklassid kestvussõidus: retro, originaal, hiinakas, open (NB! tutvu tehniliste tingimustega)
  25.1. Karikasarja üldarvestuse reegel:
  Kõik võistlusklassid avatakse hooaja algul sõltumata osalejate arvust. Kõiki klasse autasustatakse ka hooaja kokkuvõttes sõltumata osalejate arvust. OLENEVALT SÕITJATE ARVUST ON PEAKORRALDAJAL ÕIGUS KOOS ETAPIKORRALDAJATEGA SEDA PUNKTI MUUTA, SELLEST TEAVITATAKSE KA SÕITJAID.
  25.2. Etapi reegel:
  Etapi korraldaja võib soovi korral anda välja eriauhindu (näiteks vanim/noorim osaleja, stiilseim sõitja/võistkond jne)
  25.3. Punktide arvestuse reegel:
  Kõikides klassides arvestatakse punkte eraldi

 26. Punktiarvestus (igas võistlusklassis eraldi):

  1. koht   25 punkti 11. koht 10 punkti
  2. koht  22 punkti     12. koht 9 punkti
  3. koht  20 punkti    13. koht 8 punkti
  4. koht  18 punkti   14. koht 7 punkti
  5. koht  16 punkti    15. koht 6 punkti
  6. koht  15 punkti    16. koht 5 punkti
  7. koht  14 punkti    17. koht 4 punkti
  8. koht  13 punkti    18. koht 3 punkti
  9. koht  12 punkti     19. koht 2 punkti
  10. koht  11 punkti   20. koht 1 punkt

26.1. +1 punkti iga võistluse kogupikkuse tunni eest neile, kes on läbinud vähemalt pooled oma klassi võitja ringidest.
26.2. Üldarvestuses viigi korral arvestatakse võistkondade parimaid kohti. Kui ka sel puhul on viik, otsustab viimase sõidu tulemus.

 1. Numbrimärgid
  Retro – rohelisel (RGB värvikood 99CC33) põhjal must number
  Vaba klass – valgel põhjal must number
  Hiinakas – kollasel (RGB värvikood FFFF00) põhjal must number
  Värvikoodid on vajalikud neile, kes ei soovi numbritahvlit vaid teevad plastikutele ise numbrid.

 2. Tehniline kontroll. Iga sõidu lõpus võidakse korraldaja otsusel teha tehniline kontroll kõikide võistlusklasside poodiumikohtadele tulnud masinatele, pluss ühele vabalt valitud võrrile.