Punnvõrride ökosõidu võistlusjuhend 9. juuni Moel.

Punnvõrride ökosõidu võistlusjuhend 9. juuni Moel.

2018

1. Eesmärk: Selgitada välja kõige ökom võrr. Igale võrrile pannakse paaki 3
liitrit segubensiini. Võistluse kestvus on 4 tundi. Kelle võrr kõige rohkem ringe
ettenähtud kütusekogusega teeb ongi võitja. Klasside arvestus toimub eraldi.
2. Teostus: kõik võrrid tulevad registreerimistelki tühja paagiga,
kontrollitakse kraani avamisel ja visuaalsel vaatlusel. Karburaatori ujukikambris
võib bensiin olla. Igal tiimil on kaasas oma segubensiin, mis valatakse paaki
kalibreeritud mõõtekannuga. Seejärel plommitakse kinni paagikork ja bensiini
voolik. (See tähendab, et rajaga tutvumine peaks olema enne registreerimist.)
3. Sõit: Sõidu ajal peavad toimuma piloodi vahetused. Selleks on
vahetusalas kohtunik, kes registreerib vahetused. Nõutav on miinimum üks
vahetus. Boksialasse sisenemisel, remondi tegemiseks jälgitakse võrri
abikohtunike poolt. Tegemist on kinnise boksialaga, kus viibib ainult
remonditava võrri meeskond.
4. Võitja selgitamine: Võitjaks osutub see, kes 3 liitri bensiiniga 4 tunni
jooksul kõige rohkem ringe läbib. Viimane ring on lubatud lõpuni joosta.
Võrdsete ringide korral saab parema koha see, kes ajaliselt ringid ennem täis sai.
Paagile võib lisada teise kraani.