Mulgi Talv

Mulgi Talv

I AEG,KOHT, VÕISTLUSKLASSID

Võistluste aeg: 19. veebruar. 2017.

Võistluste koht: Viljandimaa, Abja –Paluoja Gümnaasium Õunaaias

Võistluste määrang: Mulgi Talv

Võistlusklassid

  • Pitbike 1.Mini MX Hobi, Mini MX Open

2. Mini MX Semi 88

  • Võrrid 1. soolorattad, originaal, standard, open j.n.e.

1.start soolovõrrid, 2. start Mini MX Semi 88, 3. start Mini MX Open+ Hobi.

II VÕISTLUSTE KORRALDUS

Korraldaja: Abja Gümnaasiumi tehnikaring “KÕRR”

Peakohtunik: Tarmo Raba 5218743/ Tarmo5@hot.ee

Peakohtuniku abi: Liina Valt/ Elen Raba

Päevajuht: Endel Purju

VASTUTUS JA KAHJU HÜVITAMINE

Käesolevaga loobun kõigist oma õigustest hagi või ükskõik missugust kaebust esitada minu hoolimatusest tuleneva kahju eest või mis iganes isiku poolt Abja Õunaaia korraldajatele, omanikele, kohtunikele ja kõigi teiste isikute ning osaliste, kes on antud üritusega seotud, vastu, mille ajal tekkinud vigastuse all vara või inimene kannatab, kaasa arvatud halvatus ja surm üritusel ja selle teritooriumil osaledes. Olen teadlik ohuriskist endale ja oma varale, valmistutudes ette ja osaledes üritusel ning selle teritooriumil ja tuginedes enda isiklikule otsustusvõimele ja oskustele, võtan enda peale kõik riskid ja siinkohal nõustun hüvitama kõik kulud isikutele ja üritusega seotud organisatsioonidele minu hooletust käitumisest tekkinud kahjude eest.

Alla 18a võistlejal lapsevanema kohalolek kohustuslik, sest kohapeal peab täitma registreerimis-vastutuslehe.

Võistleja võistleb omal vastutusel, sündmuskohal meditsiinitöötaja esmaabiks.

III AJAKAVA

Registreerimine garaazi ees platsil 9:00-10:00

Rajaga tutvumine 10:00-11:00

Koosolek 11:10

Stardid 11:30

Sõitude pikkus 10 ringi.

Kõigil võistlusklassidel 2 startti.

  1. start soolovõrrid, 2. start Mini MX Semi 88, 3. start Mini MX Open+ Hobi.

Korraldaja jätab õiguse võistlus korraldust, stardisuurusi, ajakava muuta.

IV REGISTREERIMINE JA STARDIMAKS

Maastikusõidule registreerimine algab 13.02-19.02.

Võistlusstartti laskmine toimub võistlejate registreerimise järjekorras.

Stardimaks: Mini MX 20.-eur. Võrrid 10.-eur.

Võistlejate registreerimine ainult meili teel: Tarmo5@hot.ee (võistlusklass, võistleja number, ees- ja perekonnanimi). Võistlusnumber peab olema võistleja seljal, kui ka võistlusrattal ees. Kui võistlusnumber kordub, siis selle kasutusõigus on eelisregistreerujal.

Kõigil võistlejatel kohapeal vajalik täitta vastutusleht. Alaealistel võistlejatel vajalik lapsevanema kohalolek.

V VÕISTLUSTINGIMUSED

Võistlustrass asub Abja-Paluojas Gümnaasiumi õunaaias

Raja pikkuseks on ~ 900m. Võisteldakse tavarehviga, võib kasutada lõikamist, lamelliks.

Autoparkla asub gümnaasiumi hoovis oleval platsil ja selle lähiümbruses, sealt juhatatakse täpsemalt.(varem jõudnutele parem boksikoht).

Võistlusmasinal peavad töökorras olema mõlemad pidurid.

VI AUTASUSTAMINE

Autasustamine toimub peale sõitude lõppu. Autasustatakse PARIMAID.

KÕIGIL VÕISTLEJATEL KOHUSTUSLIK MOTOKROSSI KAITSEVARUSTUS.

Tel:5218743 Tarmo

Tere tulemast Mulgimaale!

16179705_1360739430643455_7126671556568696460_o