Abja Õunaaed 2018

Abja Õunaaed 2018

I. AEG,KOHT,VÕISTLUSKLASSID

Võistluste aeg: 13. oktoober 2018
Võistluste koht: Viljandimaa, Abja–Paluoja, Abja Gümnaasiumi õunaaed.
Võistluste määrang: Abja Õunaaed 2018

Võistlusklassid
Soolovõrrid: standard, retro, open, hiinakas, originaal.
Pitbiked: Semid -88cc.
Pitbiked: Mini MX ( 50-200cc)

II. VÕISTLUSTEKORRALDUS

Korraldaja: Abja Gümnaasiumi tehnikaring “KÕRR”
Peakohtunik: Tarmo Raba, tel 5218743, e-post Tarmo5@hot.ee
Peakohtuniku abi: Liina Valt / Elen Raba
Enne võistlust kontrollitakse masina korrasolekut ja võistleja varustust.

VASTUTUS JA KAHJU HÜVITAMINE

Käesolevaga loobun kõigist oma õigustest hagi või ükskõik missugust kaebust esitada minu hoolimatusest tuleneva kahju eest või mis iganes isiku poolt Abja õunaaia korraldajatele, omanikele, kohtunikele ja kõigi teiste isikute ning osanikel, kes on antud üritusega seotud, vastu, mille ajal tekkinud vigastuse all vara või inimene kannatab, kaasa arvatud halvatus ja surm üritusel ja selle teritooriumil osaledes. Olen teadlik ohuriskist endale ja oma varale, valmistudes ette ja osaledes üritusel ning selle teritooriumil ja tuginedes enda isiklikule otsustusvõimele ja oskustele, võtan enda peale kõik riskid ja siinkohal nõustun hüvitama kõik kulud isikutele ja üritusega seotud organisatsioonidele minu hooletust käitumisest tekkinud kahjude eest.

Alla 18a. võistlejal lapsevanema kohalolek kohustuslik, sest kohapeal peab täitma registreerimis-vastutuslehe.

Võistleja võistleb omal vastutusel, sündmuskohal on meditsiinitöötaja, kes annab vajadusel esmaabi.

III. AJAKAVA

Kohapealne registreerimine ja tehniline kontroll koos võistlusrattaga 09:00-10:30

Rajaga tutvumine 10:30-11:00 (3 ringi, soolovõrrid, pitbiked)
Stardid 11:30
Sõitude pikkus 7 ringi.

Soolovõrrid stardivad kõik koos, Semid stardivad kõik koos, Mini MX stardivad vastavalt registreerunud hulgale. Starte antakse erinevatest stardikohtadest, seda öeldakse. Kõik masinaklassid sõidavad 3 starti. Punktid liidetakse ja võitjaks tuleb kõige rohkem punkte kogunud võistleja.

Stardijärjestus

1. Semid
2. Soolovõrrid
3. Mini MX

Korraldaja jätab endale õiguse võistluskorraldust ja ajakava muuta.

IV. REGISTREERIMINEJASTARDIMAKS

Eelregistreerimine kohustuslik kõigile, osavõtust teatada e- meilile Tarmo5@hot.ee või sõnumiga mobiilile 5218743, märkida klass, nimi, võistlusnumber. Osalustasu 15 € soolovõrrid, 30 € pitbike klassidel. Starditasu makstakse 13.10.2018 hommikul kohapeal registreerudes. Eelregistreerimine lõpeb 09.10.2018 kell 17:00. Kes selleks ajaks ei ole registreerunud tuleb kohapeal +10€ maksta.

V. VÕISTLUSTINGIMUSED

Võistlustrass asub Abja-Paluojas Abja Gümnaasiumi õunaaias. Tegemist on uuenenud ümber puude lookleva rajaga. Ringi pikkus orienteeruvalt 1100m.

VI. AUTASUSTAMINE

Autasustamine toimub peale sõitude lõppu. Autasustatakse paremaid.

Info tel:5218743 Tarmo,
Tarmo5@hot.ee

Tere tulemast!