24h Reeglite muudatus

24h Reeglite muudatus

Eelinformatsioon 24-tunni sõdu kohta

1.      Võistkond koosneb 2-st kuni 4-st liikmest.
2.      Tehnilisse komisjoni peavad ilmuma kõik ühe võistkonna liikmed
korraga. Need võistkonnad kes on seotud KIVIÕLI sprindi etapiga,
võivad komisjoni ilmuda ka ühe võistlejaga. Nende võistkondade
nimekiri registreeritakse lõplikult  06.08.2016 kella 02-00
öösel . Kella kaheks saabunud võistlejate nimed registreeritakse ja väljastatakse
käepaelad kohtunike telgis.
3.      Piloodi vahetuseks asub raja kõrval spetsiaalne vahetusala.
Vahetusalas võivad viibida vaid vahetult sõidule ootavad või sealt naasevad
täisvarustuses võidusõitjad. Vahetusala on kohustuslik läbida ka
sõitjatel, kes lähevad võistlusrajale boksist. Kõikidel rajale
minevatel võistlejatel on kohustus näidata seal asuvale kohtunikule käepale olemasolu.
Ilma käepaela omamata võistlejat rajale ei lasta.
Vahetusalas tankimine lubatud rajale mineva või sealt tuleva piloodi poolt.

Küsimuste korral võtta ühendust peakorraldajaga:

Andres Põldver
GSM 5025394
andres.poldver@eesti.ee