5 – 6. august Kuusalu ööpäevasõit kestvussõidu V etapp

5 – 6. august Kuusalu ööpäevasõit kestvussõidu V etapp

5 – 6. august Kuusalu ööpäevasõit kestvussõidu V etapp

Ajakava ja võistlusjuhend

Toimumise aeg 5-6. august 2016

Saabumine:

Asukoht – Kuusalu, Harjumaa, Tallinn – Narva mnt 50. kilomeeter.

Boksialale on lubatud parkida üks auto/haagis võistkonna kohta vajaliku varustusega. Ülejäänud sõidukid jäävad osalejate parklasse, mis on tähistatud.

Võistlusrada

Võistlusrada on kergete tõusude ja langustega, millest pool on asfalt ja ülejäänud pool on rajatud rohumaale. Ringi pikkus orienteeruvalt 1200 m.

Ajakava ja võistlusjuhend

REEDE

09:oo – 14:oo  Saabumine
13:oo – 15:oo  Registreerimine, tehniline komisjon
15:oo – 16:oo  Rajaga tutvumine. Rajal turvavarustuse kandmine kohustuslik! 16:3o  Võistluse avamine. Kõned.

17.oo               Start!  24+1 tundi kestva sõidu algus.

LAUPÄEV

18:oo              Finish! Võrrid vaikivad, võistlejad naasevad sadulast.

18:oo – 19:oo  Kokkuvõtete tegemine
19:3o               Autasustamine. Võimalik alguse muutumine varasemale ajale.

Võistlusklassid:

 • Retro
 • Sport
 • Hiinakad
 • Vabaklass (erikülalistele)

Saabumine, tehniline komisjon:

Tehniline komisjon viiakse läbi kohtunike telgis kohtunike poolt.

Tehnilise komisjoni käigus kontrollitakse võistlusratta tehnilist seisukorda ja osavõtutasu laekumist, eraldatakse käepaelad. Kuni 16 aastased (kaasaarvatud) peavad esitama vanema või hooldaja kirjaliku loa (saadaval nii kodulehel www.punnvorr.ee ja koha peal). Kõik võistlejad allkirjastavad omavastutusdeklaratsiooni ning neile kes on esmakordselt võistlustel, väljastatakse uus numbritahvel koos ajavõtukiibiga (kellel on selle hooaja number väljastatud, kleebitakse ringilugemise kiip).

NB! Kestvussõidus on kohustuslik kanda stardinumbrit ka tagant vaates. Numbri võib kinnitada või kleepida võistlusrattale, särgile, jopele või kiivrile (võib kasutada ka teipi). Kuna numbrit on lubatud kanda ka kiivril, siis sellest tulenevalt on numbrimärgi minimaalne kõrgus nõutav vähemalt 50 mm ( loodetavasti riietusele paigaldatakse suurem ). Number peab olema peale kantavalt pinnalt selgesti loetav.

Võistkond koosneb 2-st kuni 4-st liikmest.

Tehnilisse komisjoni ei pea ilmuma kõik võistkonnaliikmed korraga. Võistkondade nimekiri registreeritakse lõplikult  06.08.2016 kella 02-00 öösel. Kella kaheks saabunud võistlejate nimed registreeritakse ja väljastatakse käepaelad kohtunike telgis. Turvavarustust ei pea registreerimisele kaasa võtma, seda kontrollitakse pidevalt võistluse käigus ning nõude rikkujad kõrvaldatakse rajalt varustuse komplekteerimiseks. Kohustuslik on lõuakaitsega motokiiver, pikad varrukad särgil, jakil vms., pikad püksid, pahkluud katvad jalanõud (saapad), kindad. Soovituslik: põlve – ja küünarnuki kaitsmed. Turvanõuete ja tehniliste tingimustega saab tutvuda www.punnvorr.ee

Retroklassis osa võtta soovijatel peab olema tehniliseks kontrolliks eemaldatud süütekaas.

Rajale proovisõitu on lubatud tegema minna vaid võistlejail, kes on registreerunud, kelle võistlusrattale on kinnitatud numbrimärk, kohtunike poolt on väljastatud käepael ja kes kasutavad nõuetele vastavat turvavarustust. Rajaga tutvumine toimub vastavalt ajakavale.

Võistlusratta eritingimused ööpäevasõiduks:

 1. Keelatud on asetada numbrit teisele võrrile.
 2. Raami vahetus on lubatud vastavalt ööpäevasõiduks kehtestatud reeglitele:
 • Võib vahetada, kui raam on murdunud kaheks erinevaks tükiks.
 • Varuraamil ei tohi küljes olla ühtegi detaili, välja arvatud esihargi laagrikausid.
 • Raami vahetus kooskõlastatakse kohtunikuga, kes annab loa eelnevalt märgistatud raami vahetuseks. Peale vahetust märgistab kohtunik uue raami ja mootori kandurid. Märgistamata raamiga ja mootorikanduritega rajale minna ei tohi.

   3. Mootori vahetus on lubatud vastavalt kehtestatud reeglitele:

 • Mootor peab olema täielikult lahti võetud.
 • Laagrid võivad olla karteri laagripesades sees.
 • Mootori vahetus kooskõlastatakse kohtunikuga, kes annab loa eelnevalt märgistatud mootori lahti võtmiseks ja kontrollib vahetusprotsessi vastavust kehtestatud reeglitele. Peale mootori vahetust kantakse kohtuniku poolt peale vajalik märgistus ja alles peale seda võib rajale minna.

Peale võistlust kutsutakse valik võistlejaid vastavalt kohtunike otsusele täiendavasse kontrolli, kus veendutakse mootori ja vedrustuse vastavust tehnilistele nõuetele. Enne mootori lahti võtmist on kohapeal võimalus see puhtaks pesta ja kuivatada, et vältida mootori kahjustamist.

Kohtunikel on õigus võistlejaid ja/või võistkondi hoiatada ja/või diskvalifitseerida.

Täiendavast kontrollist keeldumine võrdub diskvalifitseerimisega.

Start ja võistlus:

Start toimub seisvate mootoritega. Stardijärjestus vastavalt registreerimisjärjestusele. Enne starti kutsutakse võistlejad registreeringujärjekorras rajale ning sooritatakse eelring ühtlaste vahedega ja üksteisest möödumata. Stardijoonele jõudes näitab kohtunik võistlejale stardikoha. Stardimärguande annab kohtunik vastavalt punase ja rohelise lipu abil. Võistlusklassid retro, sport ja hiinakad (vt. tehnilised tingimused) võistlevad koos, kuid arvestust peetakse eraldi. Sõidu kestvus on 24+1 tundi.

Piloodi vahetuseks asub raja kõrval spetsiaalne vahetusala. Vahetusalas võivad viibida vaid vahetult sõidule ootavad või sealt naasevad täisvarustuses võidusõitjad. Vahetusala on kohustuslik läbida ka sõitjatel, kes lähevad võistlusrajale boksist. Kõikidel rajale
minevatel võistlejatel on kohustus näidata seal asuvale kohtunikule käepale olemasolu.
Ilma käepaela omamata võistlejat rajale ei lasta. Rajalt maha sõites tuleb kaasvõistlejatele anda märku käe tõstmisega, et vältida kokkupõrkeid.
Vahetusalas tankimine on lubatud rajale mineva või sealt tuleva piloodi poolt.

Kogu võistluse kestel viibib boksialal tehniline abi, varustatuna keevitusaparaadi, metalli lõikuri ja kompressoriga.

Pimeda ajal 22:oo – 05:oo on kohustuslik vähemalt üks valge valgusega latern eestvaates ja punane tagantvaates kinnitatuna kas võrri või sõitja külge. NB! Kinnitatud latern peab kindlasti töötama s.t. valgustama ettenähtud ajavahemiku jooksul. Mittepõlev valgusti loetakse tehniliseks puuduseks ja sõiduvahend juhatatakse boksialale puuduse kõrvaldamiseks.

Kõik märkused, tähelepanekud ja protestid võistluse kulgemise ja reeglistiku täitmise / mittetäitmise kohta tuleb esitada peakohtunikule, kellelt on õigus nõuda tagasisidet mõistliku aja jooksul arvesse võttes  võimaliku rikkumise asjaolusid.

Autasustamine ja võistluse lõpetamine:

Autasustamistseremoonia viiakse läbi orienteeruvalt poolteist tundi  peale finišilipu langemist. Võimalusel võidakse sellega alustada ka varem. Autasustatakse kõikide võistlusklasside kolme paremat võistkonda.

Võistlustele eelregistreerimine:

Võistlusele registreerimiseks palume kanda osavõtutasu 50 EUR-i võistkonna kohta arveldusarvele: EE042200001104569967 Meelis Parra Selgitusse märkida:

 • võistkonna esindaja nimi
 • kontakttelefoni number
 • võistlusklass (retro, sport, hiinakas)
 • võistlusnumber (kes kestvussõidul esmakordselt, neile väljastatakse kohapeal vaba number)
 • asukoht või klubi
 • võistlejate arv (2-4)
 • ainult õrnema soo esindajatest koostatud võistkonnad lisage võistlejate arvu järele sõna „naised”

Eelregistreerida palume hiljemalt 03.08.2016 Stardijoonele kutsutakse vastavalt registreerimise järjekorrale.

TERE TULEMAST!

Täiendavad küsimused võistluse korralduse kohta:

Meelis Parra,T:5289361  e-mail: info@parra.ee

Registreerunud võistlejad

13699585_769125996563124_1651485533_o