Täiendused võistlusjuhendile >

Selgituseks tehnilise kontrolli läbiviimisest ja eesmärgist:
Kohtunikel on õigus  ja kohustus kasutada tehnilise järelvalve jaoks vajalikke meetodeid, et tagada võistlusriistade vastavus registreeritud võistlusklassile kogu võistluse käigus. (Näiteks fotografeerimine, boksiremondi vaatlemine. Vajadusel rajalt kõrvale kutsumine, märkuste, hoiatuste tegemine või diskvalifitseerimine jne.)
Tehnokontrolli põhjalikkus ja ulatus peale võistlust on kohtunike otsustada ning selle eesmärk on tuvastada osaletud võistlusklassi vastavus. See võib sisaldada muuhulgas ka silindripea, karburaatori vms. eemaldamist. Kontrollist keeldumise korral võistkond diskvalifitseeritakse ning võistlustulemus tühistatakse.

Kohtunike tõhus kontroll on selleks, et ühes klassis osalevad masinad oleks ka sellest võistlusklassist, kuhu nad on klassifitseeritud. Saku Sääruklubi on sel hooajal andnud selles osas head eeskuju sätestades Originaalklassi  forsseeringus “keelatud on lisaklapid ja muud vidinad”. Ehk teisisõnu Originaalis olgu asi algupärane ning nähtav.
Kestvussõitude algupära taotlev klass on nimetusega Standard – selles klassis võtku osa asjaarmastajad ja putitajad. “Klapid ja muud vidinad” jäägu ka siit välja.
Kõrgtehnoloogilised täiendused, uuendused ja muud imelahendused leidku rakendust Tehnikute klassis. See on klass neile, kes tahavad ja julgevad eksperimenteerida ning testida, mida on võimalik säärekast saada ja kas see ka vastu peab.
Arutelusid on tekitanud näiteks õhufilter – kui on nõutud originaalfiltrit, siis olgu selle korpus viilimata/puurimata. Kui aga tegu Tehnikutega, siis puurigu/viiligu või asendagu millegi muuga (karbussi korpus olgu võrri oma).

Tehniliste detailide kõrval ärge unustage ka lõbu ning ajastut, mil nende pillidega põhilised sõidud tehti!

Lisa kommentaar