Regler

Tekniska villkor: http://www.punnvorr.ee/sprindi-tehnilised-tingimused/

Klasser: GRATIS -40a och +40a, STANDARD -40a och +40a, ORIGINALET, HIINAKAS, 100+, KORGAR.

100+ klass: I denna klass kan du köra på standard, Original och HIINAKA klass võrriga. Den tävlande måste överväga kläderna (i form av icke-drivande) mindre än 100 kg. Vägda vid starten av loppet dagen registrering.

Teknisk låda:
Eftersom 2009 Eftersom tävlingarna på teknisk rutan. Dess arbete organiseras av arrangören av tävlingen. Teknisk box ligger i ett visst område- ( Den är märkt på marken eller i labbet kommer att meddelas). I den tekniska rutan kontrolleras nätverkets överensstämmelse med de tekniska villkoren. Motorn och de motordelar som är anslutna till den måste uppfylla de tekniska kraven för den relevanta klassen. Även numrets existens och storlek. Broms gott skick (båda hjulen måste ha bromsar både fram och bak) och mätning av storleken på motorns kolv.. Helst skulle den tävlande vara en personlig låda, ljus nyckel. (i sin frånvaro, hittar vi en lösning).