Õunaaia Kunn 2021

Õunaaia Kunn 2021


I. AEG, KOHT, VÕISTLUSKLASSID
Võistluste aeg: 17. juuli 2021
Võistluste koht: Viljandimaa, Mulgi vald, Abja–Paluoja, Abja Gümnaasiumi õunaaed
Võistluste määrang: Õunaaia Kunn ’21
Võistlusklassid:
1. Soolovõrrid: standard, retro, open, hiinakas, originaal (ehk kaherattaline võrr)
2. Pitbiked: Semid -88cc.
3. Pitbiked: Semid juunior -88cc (kuni 14.a.)
4. Pitbiked: Mini MX ( 50-230cc)

II. VÕISTLUSTE KORRALDUS
Korraldaja: Abja mototehnikaring “KÕRR”
Peakohtunik: Tarmo Raba, tel 5218743, e-post Tarmo5@hot.ee
Peakohtuniku abi ja ringilugejad: Margit Simenson, Elen Raba
Enne võistlust kontrollitakse masina korrasolekut ja võistleja varustust.

VASTUTUS JA KAHJU HÜVITAMINE
Käesolevaga loobun kõigist oma õigustest hagi või ükskõik missugust kaebust esitada minu hoolimatusest tuleneva kahju eest või mis iganes isiku poolt Abja õunaaia korraldajatele, omanikele, kohtunikele ja kõigi teiste isikute ning osanikele, kes on antud üritusega seotud, vastu, mille ajal tekkinud vigastuse all vara või inimene kannatab, kaasa arvatud halvatus ja surm üritusel ning selle teritooriumil osaledes. Olen teadlik ohuriskist endale ja oma varale, valmistudes ette ja osaledes üritusel ning selle teritooriumil ja tuginedes enda isiklikule otsustusvõimele ja oskustele, võtan enda peale kõik riskid ja siinkohal nõustun hüvitama kõik kulud isikutele ja üritusega seotud organisatsioonidele minu hooletust käitumisest tekkinud kahjude eest.
Alla 18 aasta võistlejal lapsevanema kohalolek kohustuslik, sest kohapeal peab täitma registreerimis-vastutuslehe.
Võistleja võistleb omal vastutusel, sündmuskohal on meditsiinitöötajad, kes annavad vajadusel esmaabi.

III. AJAKAVA
• Kohapealne registreerimine ja tehniline kontroll koos võistlusrattaga 09:00-10:30
• Rajaga tutvumine 10:30-11:10 (3 ringi, soolovõrrid, semid juunior, semid, Mini MX – masinaklassid lastakse eraldi rajaga tutvuma).
• Võistlejate koosolek 11:30
• Stardid 12:00
Sõitude pikkus 10 ringi.
Soolovõrrid stardivad kõik koos, Semid stardivad eraldi, Mini MX stardivad koos.
Kõik masinaklassid sõidavad 2 starti. Punktid liidetakse ja kuninglikuks võitjaks igas masinaklassis tuleb kõige rohkem punkte kogunud võistleja.
Stardijärjestus:
1. Semid juunior
2. Soolovõrrid
3. Semid
4. Mini MX
Korraldaja jätab endale õiguse võistluskorraldust ja ajakava muuta.

IV. REGISTREERIMINE JA STARDIMAKS
Eelregistreerimine kohustuslik kõigile, eelregistreerimine on avatud kuni 14.07.2021. Osavõtust teatada e-mailile Tarmo5@hot.ee või sõnumiga mobiilile 5218743.
Märkida klass, nimi, võistlusnumber.
Osalustasu soolovõrridel 15 €, pitbike, semi klassil 30 €, semi juunior 25€.
Starditasu makstakse 17.07.2021 hommikul kohapeal registreerudes.

V. VÕISTLUSTINGIMUSED
Võistlustrass asub Abja-Paluojal Abja Gümnaasiumi õunaaias. Tegemist on uuenenud ümber puude lookleva maastikurajaga. Ringi pikkus orienteeruvalt 1100m.

VI. AUTASUSTAMINE
Autasustamine toimub peale sõitude lõppu. Kõiki registreerunud võistlejaid autasustatakse kuninglikult.
Info tel: 5218743 Tarmo, tarmo5@hot.ee

Tere tulemast!
Rada on trennideks avatud kuni 11.07 õhtuni.