Kalendarium 2022

För visning på din telefon: Kalendarium 2022

Datum

Plats

Lopp

Etapp

Endurance

14. mer

längd /Sprint

1.fas /1.etapp

3h

28. mer

Accelerationslopp

04. Juni

längd /Sprinta/miniD

2.fas /2.fas /1.etapp

6h

08-09. Juli

Endurance

3.etapp

24h

23. Juli

Sprint

3.etapp

06. augusti

längd /miniD

4.fas /2.etapp

6h

20. augusti

Sprint

4.etapp

27. augusti

längd /Sprinta/miniD

5.fas /5.fas /3.etapp

4h