2020 Kalendarium

Telefonen för bättre visning: Kalendarium 2020

Datum

Plats

Lopp

Etapp

Endurance

JÄÄB ÄRA !!

Raid Raceway

längd /Sprint

1.fas / 1.etapp

3h

JÄÄB ÄRA !!

Vändra

Sprint

2.etapp

JÄÄB ÄRA !!

Thames

miniD

1.etapp

JÄÄB ÄRA !!

Kohtla-Järve

längd /miniD

2.fas / 2.etapp

24h

4. Juli

Sprint

1.etapp

18. Juli

längd /miniD

1.fas / 1.etapp

8h

8. augusti

Raid Raceway

längd /Sprint

2.fas / 2.etapp

3h

22.-23. augusti

Bump

längd /Sprinta/miniD

3.fas / 3.fas / 2.etapp

5h

29. augusti

Kuningamäe kardirada

längd /Sprint/miniD

4.fas / 4.etapp/ 3.etapp

6h

Endurance, Sprint, miniD