Reeglid

1. Sõidetakse sääreväristajatel (punnvõrridel)
2. Võistkonna suurus kaks kuni neli liiget.
3. Võistlejate vahetus kohustuslik (vastava tingimuse esitab võistlusjuhendisse iga etapi korraldaja
eraldi). Karikaetapile kinnitatud võistkonnale lisaliikmeid ei või teistest võistkondadest võistluse
käigus lisada.
4. Võistlusrajal on keelatud trügimine, rammimine või mistahes pahatahtlik ning võistluse õnnestumist takistav tegevus.
5. Alaealised pääsevad rajale vanema või hooldaja kirjalikul nõusolekul.
6. Sõidu käigus võib remonti teostada.

 • Kui tehnilises komisjonis mootor märgistatakse siis mootori vahetus võistluse käigus on lubatud, kuid selleks peab mootor olema täielikult lahti võetud. Laagrid võivad olla karteri laagripesades sees. Mootori vahetus tuleb kooskõlastada kohtunikuga, kes kontrollib vahetusprotsessi vastavust kehtestatud reeglitele.
 • Kui tehnilises komisjonis mootorit ei märgistata siis võib vahetada komplektset mootorit kohtuniku loal. Eemaldatav mootor jääb kohtunike kätte kuni tehnilise kontrolli lõpuni. Mootorit vahetanud võistkonnal on kohustus võistluse lõppedes läbita tehniline kontroll.

7. Iga meeskond võtab ise kaasa tarvis mineva remontkomplekti.
8. Võistlusriista purunemisel on rajal remontimine rangelt keelatud.
9. Purunenud võistlusriist lükatakse käekõrval boksialale ohutuimat (otsemat) teed pidi, võistlusrajal
on vastassuunas liikumine rangelt keelatud(masinaga võistlusrajal kõndimine keelatud). Sõites
võistlusrajalt või -rajale vahetusala eirates, karistatakse võiskonda iga fikseeritud korra eest 5-
ringi maha võtmisega.
10. Boksi või vahetusalasse pöörduja annab sellest kaasvõistlejatele teada käe tõstmisega.
11. Vahetusalas remont keelatud. Vahetusalas viibivad ainult sõiduvarustuses oma vahetust ootavad võistlejad.
12. Võidab meeskond, kelle võistlusriist on läbinud kontrollaja jooksul kõige rohkem ringe.
13. Protesti menetlemine toimub 32 EUR-i tasumisel peakohtunikule.

 • Tehniliste tingimuste rikkumiste vastu esitatud protestid menetletakse samal päeval täiendava tehnilise kontrolli käigus kohtunike kogu poolt.
 • Protesti esitamise aeg ajavõtule 15 minutit peale võistluste lõppu.
 • Tõendatud tahtlik või ebasportlik reeglite rikkumine toob kaasa ringide mahavõtmise, iga tunni kohta üks ring. Protest tuleb esitada 30 min. jooksul pärast võistluse lõppu.

14. Sõiduriist ja võistlejate turvavarustus peab vastama kehtestatud tehnilistele tingimustele kogu sõidu vältel.
15. Nõutud turvavarustus:

 • Kiiver lõuakaitsega.
 • Kindad.
 • Üle pahkluu ulatuvad saapad.
 • Pikkade varrukatega särk.
 • Pikad püksid.

16. Tehnilisse kontrolli mitte ilmuja antud etapi koht ja punktid annulleeritakse.
17.Võistluste kulgu reguleerib ja määratlemata olukordi klaarib kohtunike kogu ning kohapeal tehtud otsused on lõplikud. (Vastuolu korral korraldaja reeglites on ülimad sarja reeglid)
18. Kohtunike lipud ja märguanded:

 • Kohtunikud võivad raja igas punktis näidata lippudega võistlejatele märguandeid, millele võistlejad peavad alluma.
 • Lippude mõõdud on 600-750cm.
 • Punane lipp (kõigil võistlejatel koheselt peatuda).
 • Kollane lipp ( liikumatu ) oht rajal, vähendada kiirust, möödasõit keelatud .
 • Kollane lipp ( liigub üles alla ) tõsine oht, olla valmis peatuma, möödasõit keelatud.
 • Must valge ruudustikuga lipp – finiš.

19. Kohtunikuga ei vaielda.
20. Peakohtunik võib võistleja peatamiseks kasutada ka käemärguannet.
21. Korraldajal ei ole kohustuslik jagada tasuta sööki, peab olema tagatud söögi ostmise võimalus.
22. Kohtunike vestide värvid:

 • Peakohtuniku kannab oranži vesti.
 • Lipukohtunikud kannavad kollast vesti.

23. Sõltuvalt korraldatava võistluse eripärast sätestatakse järgnev:

 • Sõidu kestvus.
 • Lubatud liikmete arv võistkonnas.
 • Tehnilise kontrolli teostamise ja omavastutusdeklaratsiooni täitmise kord.
 • Muu asjassepuutuv.