Vajuta ainukesele loogilise tektsiga kastile

Kirjuta õige vastus paberile üles

Vajuta ainukesele loogilise tektsiga kastile

Vajuta ainukesele loogilise tektsiga kastile

Vajuta ainukesele loogilise tektsiga kastile

Vajuta ainukesele loogilise tektsiga kastile